LÕI LỌC AOSMITH SỐ 4 MÀNG RO CÔNG SUẤT LỚN

Giá: 2.090.000 ₫

Mô tả

Lõi lọc AOSmith số 4 màng RO công suất lớn

Chức năng lõi lọc 4 màng RO – công suất lớn:

Với kích cỡ lọc siêu nhỏ 0,0001 micro, giảm số lượng vi khuẩn đến 4000 lần và giảm nhiễm các loại virus hơn 400 lần.

Thời gian thay thế lõi lọc 4 màng RO – công suất lớn

Tuổi thọ lõi lọc tối đa 36 tháng

Hình ảnh lõi lọc 4 màng RO – công suất lớn