LÕI LỌC AOSMITH SỐ 5 – PAC

Giá: 385.000 ₫

Mô tả

Chức năng lõi lọc 5 – PAC

Khử mùi và điều chỉnh vị.

Thời gian thay thế lõi lọc AOSmith số 5 – PAC

Tuổi thọ lõi lọc tối đa 12 tháng

Hình ảnh sản phẩm lõi lọc AOSmith số 5 – PAC