nước đun sôi

Tại sao không nên sử dụng nước đun sôi để nguội ?

Tại sao không nên sử dụng nước đun sôi để nguội ?

Nước đun sôi để nguội không còn an toàn với người dùng ? Bản chất của việc đun sôi nước là dùng nhiệt để tiêu diệt các loại vi sinh vật, kí sinh trùng có hại trong nguồn nước. Ở 100 độ C, hầu hết các loại vi khuẩn sống trong nước sẽ bị tiêu diệt. Chính vì thế chúng ta từ trước đến giờ vẫn luôn sử …